SoftLab Rising har sedan 2002 erbjudit småföretag skräddarsydda mjukvaror/system, webbpublicering och andra IT-lösningar.

Skräddarsydda mjukvaror kan vara allt från en hjälpapplikation för att extrahera viktig information ur antivirusloggar, till ett komplett beställningssystem för t.ex. tentor.

Kontaktinformation för ev. frågor finns här